på Reiten, Nerland, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 7, Reiten. Skyld: 3 mark 19 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 7
Fra 2020: gnr. 308, bnr. 7