på bnr. 5-6, Nerland, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Tidligere bruk, delt på begynnelsen av 1800-tallet i senere bnr. 5 og 6