på bnr. 4, Nerland, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 4, Nerland. Skyld: 3 mark 89 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 308, bnr. 4

Kalt Tjellagarden, antakelig etter selveier 1748–74, Knut Ivarsson (s.d.), som var fra Tjelle