på Ekra, Nedre Myklebostad, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 82, Myklebostad nedre, lnr. 183, Ekra. Skyld: 10 skilling
1950: gnr. 40, Myklebostad Nedre, bnr. 2, Ekren. Skyld: 77 øre
Fra 1964: gnr. 99, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 299, bnr. 2