på Ner-Våge, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 409, Nedre Waage
1950: gnr. 69, Vaage nedre

På Vågstranda