på bnr. 1, Mork, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Mork, bnr. 1, Mork. Skyld: 3 mark 50 øre
Fra 1964: gnr. 152, bnr. 1