på Mork, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Mork
Fra 1964: gnr. 152