på Lund, Veøy

Sivil tilhørighet
1713: Voll tinglag
Senere Veøy tinglag/kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 72, Lund
Fra 1964: gnr. 188

På Vågstranda