Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Mittet indre, bnr. 5, Mittet indre. Skyld: 2 mark 85 øre
Fra 1964: gnr. 147, bnr. 5

Også kalt Tostengarden etter selveier 1820–57