på bnr. 1, Inner-Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Mittet indre, bnr. 1, Mittet indre. Skyld: 3 mark 32 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 147, bnr. 1

Kalt Jørngarden etter bruker 1780–1812, og senere Der nord