på Inner-Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Mittet indre
Fra 1964: gnr. 147