på Indre Slemmå, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Slemmen indre
Fra 1964: gnr. 153