på Rød, Berg i Smålenene

Sivil tilhørighet
Fra 1918: Østfold fylke
Fra 1967: Halden kommune