på bnr. 4, Indre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 47, Sandnes indre, bnr. 4, Sandnes indre. Skyld: 7 mark 39 øre. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=63
Fra 1964: gnr. 163, bnr. 4

Kalt Høgreina fra da tunet ble flyttet i 1860-årene