på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 163, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 47, Sandnes indre, bnr. 2, Sandenes indre. Skyld: 3 mark (overstrøket og endret)