på Indre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 47, Sandnes indre
Fra 1964: gnr. 163

Skrivemåter
Indre Sandnes (vedtatt av kartverket 3.6.1998)
Sandnes, in (avslått av kartverket 3.6.1998)