i Innergarden, Indre Holmem, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 53, Holmem indre, bnr. 3, Holmem indre. Skyld: 5 mark 4 øre
Fra 1964: gnr. 169, bnr. 3