i Bøgarden, Indre Holmem, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 53, Holmem indre, bnr. 1, Holmem indre
Fra 1964: gnr. 169, bnr. 1