på Indre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Gnr. 41
Fra 1964: gnr. 157

Skrivemåter
Indre Herje (godkjent av kartverket 1977, anbefalt form)
Herje (godkjent av kartverket 1977)
Herje, in (godkjent av kartverket 1970)