på Hunnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Overført fra Rødven til nyopprettede Holm sogn ved resolusjon av 14.5.1901

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 178 (Øver-Hunnes) og 179 (Ner-Hunnes)