i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Umatrikulert plass under senere gnr. 155, bnr. 2
Også kalt Holmssjøen