i Svolvær, Vågan

Sivil tilhørighet
Før 1964 var Svolvær egen kommune