i Hjelvikvorpa, Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass