på Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
1724: Rødven tinglag
Fra 1838: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Gnr. 41 (indre) og 42 (ytre)
Fra 1964: gnr. 157 og 158