Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 54, Hammervold, bnr. 5, Hammervold. Skyld: 1 mark 10 øre
Fra 1964: gnr. 170, bnr. 5