på bnr. 4, Hammarvoll, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 170, bnr. 4