i Skogvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Skovik
Fra 1964: gnr. 107

Skrivemåter
Skogvika (vedtatt av kartverket 3.10.1995)
Skogvik (avslått av kartverket 3.10.1995)

På øya Sekken