i Persegarden, Sørnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 1

Bruket fikk navn etter alle Per-ene som har bodd der