på Nørd-Grebbestad, Grebbestad, Veøy

Sivil tilhørighet
(se under Grebbestad)
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 2, Grebbestad
1950: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 2, Grebbestad
Fra 1964: gnr. 128, bnr. 2