i Vik, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 95)

Matrikkel
1950: gnr. 4, Vik

Tidligere også kalt Nedre Vik