i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, også kalt Nesjesletta
1950: gnr. 12, Sørnesje, bnr. 8, Nesjegjordet. Skyld: 84 øre
Fra 1964: gnr. 114, bnr. 8