på Sollibøen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Sollibøen
Fra 1964: gnr. 110

På øya Sekken