på Heimstengan, Valved, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 102, bnr. 1)

Matrikkel
1890: gnr. 11, Valved, bnr. 1, Heimstengan. Skyld: 5 mark 83 øre

Heimstengan utgjorde opprinnelig hele Valved og var delt i to fra slutten av 1600-tallet til midten av 1780-årene