på Slettfjerdingen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Sletfjerding
Fra 1964: gnr. 146

Skrivemåter
Slettfjerdingen (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Slettfjerding (godkjent av kartverket 1971)