på bnr. 3, Flovik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Flovik, bnr. 3, Flovik. Skyld: 4 mark 21 øre
Fra 1964: gnr. 115, bnr. 3