på Inste-Eik, Eik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Ft. 1865: lnr. 145, Eik
1950: gnr. 2, Eik, bnr. 1, Eik. Skyld: 6 mark 38 øre
Fra 1964: gnr. 104, bnr. 1