på bnr. 2, Seljevollan, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 166, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 50, Seljevold, bnr. 2, Seljevold. Skyld: 3 mark 56 øre (overstrøket og endret)