på Høgtun, Eik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Utskilt 23.11.1940 fra bnr. 7 (som i 1924 ble utskilt fra bnr. 1, Inste-Eik)
1950: gnr. 2, Eik, bnr. 8, Høgtun. Skyld: 7 øre
Fra 1964: gnr. 104, bnr. 8