i Øver-Straume, Straume, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 75, Strømme, bnr. 2, Strømme. Skyld: 2 mark 57 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 191, bnr. 2