i Ankenes

Ankenes ble egen kommune 1. januar 1884, men sammenslått med Narvik 1.1.1974

Ankenes sogn i Ofoten ble eget prestegjeld 24.11.1972