på Sekkesetra, Veøy

Sivil tilhørighet
1789: Voll tinglag
1840: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Sekkesæteren
Fra 1964: gnr. 111

På øya Sekken