i Engvik, Sekkenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 1, Sekkenes, bnr. 4, Engviken
Fra 1964: gnr. 103, bnr. 4