på Skjelbostad, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 104)

Matrikkel
1950: gnr. 13, Skjelbostad