i Pegarden, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1840: mnr. 24, Dale, lnr. 27, Dale. Skyld: 1 pund 2 merker (gammel), 1 daler 11 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093652
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 1, Dale. Skyld: 2 mark 35 øre
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 1

Tidvis drevet sammen med bnr. 1 (B)