i Nygjerdet, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, Dalegjerdet
1875 utskilt fra bnr. 1, 3, 6 og 8
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 2 og 10