på bnr. 3, Sekkenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Sekkenes, bnr. 3, Sekkenes. Skyld: 2 mark 49 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=474&gnr=1
Fra 1964: gnr. 103, bnr. 3