på Sekkenes, Veøy

Sivil tilhørighet
1738: Voll tinglag
Fra 1.1.1838: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mnr. 435
1840: mnr. 81, Sekkenæs, lnr. 147, Sekkenæs (einbølt). Skyld: 7 daler 6 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093654
1950: gnr. 1, Sekkenes. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=474&gnr=1
Fra 1964: gnr. 103

På øya Sekken