på Haugen, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 8, utskilt 1900
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 14, Haugen. Skyld: 31 øre
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 14
Senere innlemmet i bnr. 4