i Fonna, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 3, Dale. Skyld: 3 mark 98 øre
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 3