på Staurset, Veøy

Sivil tilhørighet
1950: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Staurset
Fra 1964: gnr. 148