på bnr. 6, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 6, Dale. Skyld: 6 mark 22 øre
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 6

Kalt Gunnagarden etter Gunnar Knutsson (s.d.)