på Fosnes, Beitstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Fosnes