på Aslakgarden, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 9, Dale. Skyld: 1 mark 75 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 9

Bruket fikk navn etter en bruker på midten av 1600-tallet