i Skålhamna, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 84, Skaalhavn
Fra 1964: gnr. 200

Skrivemåter
Skålhamna (vedtatt av kartverket 12.7.1995)
Skålhamn (avslått av kartverket 12.7.1995)

På Vågstranda