på bnr. 1, Bakken, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 172, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 56, Bakken, bnr. 1, Bakken. Skyld: 1 mark 47 øre