i Veøy

Kommune. Sammenslått med andre 1.1.1964

Prestegjeld. Sammenslått med andre 1.2.1970