på Øvstås, Vestre Toten

Geistlig tilhørighet
Før 1826: Toten prestegjeld

Gnr. 64