i Beitstad

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune