på Sørnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
1758: Fanne tinglag
Senere i Rødven tinglag
Fra 1838: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Sørnesje
Fra 1964: gnr. 114