på bnr. 3, Holen, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 59, Holen, bnr. 3, Holen. Skyld: 2 mark 67 øre (overstrøket og endret)