på Synes, Vigra

Sivil tilhørighet
Haram tinglag
Fra 1.1.1890: Roald kommune
Kommunenavnet endret til Vigra 1.1.1919
Fra 1964: Giske kommune

Skrivemåter
Synes (vedtatt av kommunen 4.9.2006)
Synnes (avslått av kommunen 4.9.2006)